Najam – AKCIJA

Ne želite investirati u uredsku tehniku!? Najmom platite samo potrošeno!

Ukoliko trebate fotokopirni aparat… Mi Vam možemo ponuditi u najam model fotokopirnog aparata koji Vam najbolje odgovara, a osim samog uređaja možemo Vam isporučiti i raznu dodatnu opremu za željeni model.

U cijenu najma uračunat je: – redovan servis, eventualni popravci zbog zastoja u radu aparata – svi rezervni dijelovi koje će eventualno trebati zamijeniti u razdoblju najma – potrošni materijal (toner) dostatan za Vaše potrebe kopiranja Vaša jedina briga je kopiranje, o svemu ostalom brinemo mi!!!

Prilikom isporuke uređaja u najam, uputit ćemo korisnike kako raditi sa uređajem i optimalno koristiti sve njegove mogućnosti. Ukoliko dođe do kvara ili zastoja u radu fotokopirnog uređaja, odazivamo se na Vaš poziv u najkraćem mogućem vremenu.

index-ispravljeno

USLUGA NAJMA

Nudimo Vam novi uređaj koji je opremljen prema zahtijevima i potrebama korisnika. Troškove dostave  i instalacije uređaja na lokaciju korisnika, kao i troškove redovnog održavanja, tonera i rezervnih dijelova snosi Mehanotehna.

Troškovi papira i ostalih medija za ispis, kao i troškovi nastali nestručnim rukovanjem ili otuđenjem uređaja ne ulaze u cijenu najma već se naplaćuju dodatno.

CIJENA NAJMA

Usluga najma definira se mjesečnim najmom i cijenom po kopiji. Najam se plaća mjesečno, a u njega je uključen određeni broj kopija, a za sve napravljene kopije iznad onih uključenih u najam izračunava se cijena po kopiji. Jednom mjesečno obavlja se popis brojača (telefonski ili na lokacije montaže stroja) te kontrola ispravnosti i funkcionalnosti uređaja što se utvrđuje radnim nalogom. Temeljem radnog naloga i isčitanog brojača ispostavljamo račun za uslugu najma. Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu za najam.

Cijena najma uključuje:

-toner dostatan za normalne potrebe kopiranja

-sve rezervne dijelove koje se mijenjaju uslijed redovne uporabe

-redovni servis uređaja, otklon kvarova nastalih uslijed zastoja papira, dolazak servisera

Cijena najma ne uključuje:

-zamjenu dijelova i otklon kvarova nastalih uslijed nemarnog rukovanja uređajem

-troškove nastale uslijed servisiranja od strane drugog servisa ili upotrebe neadekvatnog potrošnog materijala (neoreginalnih tonera)

-otuđenje uređaja

-osiguranje uređaja

REALIZACIJA NAJMA

Ukoliko se odlučite za opciju najma potrebno je poslati narudžbenicu za najam. Isporuka uređaja je moguća u roku 3-5 dana po primitku potpisanog ugovora.