F-502G

Posted

*10 + 2-znamenkasti znanstveni kalkulator

*140 funkcija i značajki

*Jedna nezavisna memorija

*Izrađen od recikliranih materijala

Sve dodatne informacije i cijena na upit!

Canon F502G kalkulator izrađen je u potpunosti od recikliranog materijala. Sadrži 140 funkcija koje uključuju trigonometrijske i statističke izračune, pretvorbe koordinata, kutova, izračune vezane uz permutacije i kombinatoriku te brojne druge. Bez obzira sa kojim problemom se susreli u nastavi, ovaj kalkulator pružit će pravi odgovor. Ukoliko se kalkulator ne koristi 7 minuta ugasit će se sam, čime se štedi energija, no trenutni rad ostat će pohranjen u memoriji.

Link sa kompletnim karakteristikama:

Otvori F502G!